پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
امام جمعه شهر اردستان:

فقر اخلاقی در جامعه باعث بوجود آمدن مشکلات شده

دهشیری گفت: درست استفاده نکردن از فضای مجازی ونداشتن اخلاق استفاده از این فضا به این دلیل است که خلق وخوی فرهنگی ما ضعیف شده است ولذا باید برگشتی به عقب داشته باشیم و اخلاق را بیابیم وآن را عملیاتی ودر جامعه گسترش دهیم.

به گزارش پایگاه خبری شهرستان اردستان نگین کویر، امام جمعه اردستان اظهار کرد: ما بایدهمگی قبول داشته باشیم که فقر اخلاقی داریم واگر اخلاق حل شودبقیه مسائل ما حل شده است.

حجت الاسلام حسن دهشیری در جلسه پنجاه ویکم شورای فرهنگ عمومی شهرستان در فرمانداری گفت: درست استفاده نکردن از فضای مجازی ونداشتن اخلاق استفاده از این فضا به این دلیل است که خلق وخوی فرهنگی ما ضعیف شده است ولذا باید برگشتی به عقب داشته باشیم و اخلاق را بیابیم وآن را عملیاتی ودر جامعه گسترش دهیم.

وی افزود: چند معضلی که در جلسه نام برده شدمثل طلاق، فضای مجازی، فرهنگ مطالعه، توهین وافتراء، اعتیادهمگی بر می گردد به عدم اخلاق فردی واجتماعی، سیاسی، خانوادگی واگر امروز طلاق زیاد شده است چون خلق وخوی درستی بر خانواده ها حاکم نیست.

امام جمعه اردستان با بیان اینکه اگر امروز اعتیاد است چون خلق وخوی زندگی را از یاد برده ایم تصریح کرد: اگر توهین وافتراء امروز در جامعه داریم چون  شخصیت شناسی واحترام به شخصیت ها را فراموش کرده ایم.

رئیس فرهنگ عمومی شهرستان اردستان با تاکیدبراین مسئله که تمام مسائل اجتماعی با یکدیگر مرتبت ودرهم تنیده است تصریح کرد: می ببینیم که طلاق با اعتیاد ارتباط دارد وتوهین وافتراء با طلاق در ارتباط است وفضای مجازی به هردو تاثیر دارد.

حسن دهشیری تصریح کرد: برنامه های ما بایدبه سمت وسویی باشد که ما آثارش را در جامعه ببینیم واین نباشد که جلسه ای گرفته شود ومصوباتی داشته باشد بلکه باید معتقد باشیم تصمیمی که گرفته می شود اجرایی شود.

انتهای پیام / کد خبر19078

مطالب مرتبط

جستجو

نظرسنجی

در حال حاضر نظرسنجی نداریم.

آخرین اخبار