دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

کاخ دوطبقه امیر آباد زواره

این کاخ محل استقرار و اسکان سهام السلطنه در فصل زمستان بوده است .این بنا در ۱۵کیلومتری جنوب زواره در وسط کویر قرار دارد.

جستجو

نظرسنجی

در حال حاضر نظرسنجی نداریم.

آخرین اخبار