جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان:

۲۴۶ نیازمند، وام دریافت کردند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان در دو ساله گذشته مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال وام به تعداد ۲۴۶ نفر به منظور احداث منزل با بهره پنج درصد را به افراد نیازمند پرداخت کرده است.

احمد علی یزدان پناه در گفت وگو با صاحب نیوز؛ اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صدقه جاریه ای است که مردم می توانند با واریز وجه به آن برای کمک مندی و بهره مندی مستمندان مفید باشند.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است که در ۲۱ فروردین سال یکهزار و ۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) برای خدمت به محرومان و روستائیان تشکیل شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از زمان تاسیس تاکنون چه در زمان جنگ و بحرانهای کشور همچون زلزله منجیل، رودبار،بم، آذربایجان و همچنین زلزله اخیر کرمانشاه با حضور خود توانمندی زیادی را به نمایش گذاشته است.

یزدان پناه با بیان اینکه یکی از طرح هایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان پیگیر بوده مصلی اردستان است، تصریح کرد: نبود تخصیص در سه سال گذشته این طرح بزرگ را تعطیل کرده است.

وی تاکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردستان در دو ساله گذشته مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال وام به تعداد ۲۴۶ نفر به منظور احداث منزل با بهره پنج درصد را به افراد نیازمند شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستاها پرداخت کرده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: اجرای طرح بهسازی معابر ۲۵روستا، تهیه طرح هادی ۱۵روستا و بازنگری طرح هادی شش روستا مبلغ ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه داشته است.

یزدان پناه تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک رود جاری است که سرچشمه آن را حضرت امام خمینی(ره) پایه گذاری کرده و همیشه در جریان خواهد بود.

وی یادآوری کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است که در ۲۱ فروردین سال یکهزار و ۳۵۸ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) برای خدمت به محرومان و روستائیان تشکیل شد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان گفت: خیران می توانند با کمک به ساخت مصلی اردستان نام خود را در دفتراین طرح عظیم و بزرگ که  می تواند به عنوان محلی ماندگار برای آیندگان بماند ثبت کنند.

انتهای پیام/صاحب نیوز

انتهای پیام / کد خبر29139

مطالب مرتبط

جستجو

نظرسنجی

در حال حاضر نظرسنجی نداریم.

آخرین اخبار